Låt ett professionellt snickeri ta hand om renoveringen

En fastighetsägare bestämde sig för att anlita ett professionellt snickeri för att utföra ett flertal olika renoveringstjänster i en hyresfastighet. Fastighetsägaren ville av självklara skäl sätta en hög standard för kvaliteten på de reparationer och uppgraderingar som skulle genomföras. Därför valdes en välrenommerad snickare med gott omdöme från tidigare kunder.

Snickeriet besökte hyresfastigheten och inspekterade alla lägenheterna noggrant. Detta för att hitta eventuella fel som behövde åtgärdas. Snickarens personal hittade bland annat en del skador på väggar, golv som behövde läggas om, tapeter som behövde bytas ut, lister och annat som kunde ersättas. Fastighetsägaren fick en offert med alla dessa förslag på åtgärder samt prisuppgifter. Renoveringen skulle mynna ut i att alla lägenheter fick ett fräscht utseende.

Offerten godkändes i princip direkt och snickaren började omedelbart med renoveringsarbetet. Byggentreprenören visade sig vara mycket detaljorienterad och noggrann inom allt som berörde snickeri och andra renoveringsarbeten. Personalen tog sig helt enkelt tid att genomföra allt på rätt sätt – kostnad renovera stockholm.

Väggmålning föregicks till exempel av att ytorna förbereddes ordentligt för att färgen skulle sitta bra och också se bra ut. Fastighetsägaren kunde här också dra nytta av snickeriets kunskaper i färgmatchning. I och med detta matchades färgerna väldigt väl och allt såg harmoniskt ut när arbetet var färdigt.

Slutresultatet var imponerande. Alla lägenheterna såg fräscha och nya ut, och det fanns inte en enda fläck eller ojämnhet att se. Även de detaljer som fastighetsägaren inte hade tänkt på, som att byta ut gamla eluttag och lysknappar, hade snickeriet fixat.

Bra att tänka på när du anlitar ett snickeri för en renovering
Det är förstås hantverkarnas ansvar att ge dig ett resultat som du blir nöjd med. Du bör dock ge snickeriet så bra förutsättningar som möjligt för en krångelfri renovering.

• Se till att snickaren har den behörighet och licens som krävs för att utföra det arbete som du vill ha gjort. Detta kan skilja sig beroende på vad som ska göras och var du befinner dig.
• Be om referenser från tidigare kunder och se exempel på snickarens tidigare arbeten för att få en uppfattning om kvaliteten på deras arbete.
• Se till att du har en tydlig och detaljerad plan för vad som ska göras, inklusive en budget och en tidsplan. Diskutera projektet noga med snickaren så att båda på samma sida och att det inte uppstår missförstånd.
• Be om en skriftlig offert från snickaren som specifikt beskriver vad som ingår i projektet och vad det kommer att kosta. Jämför offerten med andra snickare för att se vilken som erbjuder bäst pris och kvalitet.
• Håll kontakten med snickaren under projektet och se till att du är nöjd med hur arbetet utförs. Var beredd att göra justeringar och ändringar om det behövs, men se till att du får en skriftlig överenskommelse om detta innan arbetet fortsätter.